Dāvini saviem tuvajiem īpašas dāvanas 
vai esi īpašs Tu pats!
 .